مجمع فرزندان شاهد شهرستان رزن

مجمع فرزندان شاهد شهرستان رزن
بایگانی
نویسندگان

مجمع فرزندان شاهد با صراحت و اطمینان کامل عنوان می نماید که این نهاد مستقل و خودجوش که از بطن فرزندان شاهد این مرزو بوم و با عنایت همان پدران آ سمانی شکل گرفته و فعالیتهای خود را از سال 88 به بعد شروع نموده. و هدف اصلی خود را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، در لوای پرچم اسلام و اطاعت محض از مقام معظم رهبری و حرکت در خط ولایت فقیه معرفی می کند و خود را وامدار هیچ حزب وگروه سیاسی نمیداند و کاملا مستقل وآزاد عمل میکند